ความสุขไม่ได้มีเพียงจุดหมาย แต่คือทุกเวลาของชีวิต . . . #จุดบันทึก . . .
ความสุขหาได้จากสิ่งรอบกาย จริงที่เราไม่อาจทำให้ทุกคนมีความสุขได้ แต่เราสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขได้
คนข้างๆ
การเดินทาง...ทำให้เราได้ออกไปพบเจอโลกภายนอก ให้เราได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ เหตุการณ์ใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ความรู้สึกที่แปลกใหม่ รวมไปถึงความสุขในแบบต่างๆที่เราอาจยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...