24 ต.ค. 2021 เวลา 08:13 • ความคิดเห็น
คิดว่าคงไม่ใครหรอกที่อยากให้ตัวเองเจ็บ เราแค่ออกมาจากตรงนั้นค่ะ
โฆษณา