ผมมองว่าความกลัวมีสองแบบหลักๆคือ
1) กลัวโดยสัญชาตญาณ (instinct) เช่น กลัวสัตว์ร้าย หรือ กลัวโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น
2) กลัวเนื่องจากประสบการณ์เชิงลบ (choice) เช่น ตอนเด็กๆเคยโดนไก่ไล่จิก พอโตขึ้นมาเห็นไก่แล้วไม่อยากเข้าใกล้
ถ้าความกลัวเกิดจากประสบการณ์ด้านลบอันเนื่องมาจากความผิดพลาด สิ่งที่จะทำให้การเผชิญหน้ากับความกลัวได้ดีขึ้นคือการแสดงความรับผิดชอบ(taking responsibility)โดยการเตรียมพร้อมให้มากขึ้น เมื่อท่านเตรียมพร้อมมากขึ้น ท่านก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น และความมั่นใจที่มากขึ้น จะทำให้ท่านรับมือกับความกลัวได้
ดีขึ้นครับ
the only thing we have to fear is fear itself
Franklin D. Roosevelt
ลองฟังการจัดการกับความกลัวในแบบของ Will Smith ได้ครับ
โฆษณา