พัง แพง พรุ่ง
โควิดทำพังหมด
ของแพงทุกอย่าง
อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ยังมีกันและกัน
81รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...