24 ต.ค. 2021 เวลา 11:52 • ความคิดเห็น
การไม่พยายามคาดหวังเหมือนการพยายามทำใจยอมรับความผิดหวังแบบไม่ให้ใจเราเองบอบช้ำ แต่บางที่ถ้าคาดหวังบ้างก็จะสร้างพลังความสำเร็จได้ก็ต้องดูว่าสิ่งที่หวังคืออะไรสำคัญอย่างไรประกอบด้วย
โฆษณา