24 ต.ค. 2021 เวลา 12:20 • ความคิดเห็น
แปลว่าคุณน่าจะเจอเหตุการณ์อะไรซักอย่าง ที่ทำให้หมดความมั่นใจ และแปลว่าปกติคุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกอยู่แล้ว
ผมแนะนำแบบกว้าง ๆ ว่า คุณควรหาสถานที่ย่อม ๆหรือบุคคลที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดี เพื่อใช้เป็นเวทีเรียกความมั่นใจของคุณกลับมาก่อน ถ้าเวทีนี้ทำให้เกิดผลดีกับคุณแล้ว คุณก็ควรหาเวทีขนาดใหญ่ขึ้น ๆ
เมื่อคุณซ้อมจนคุณรู้สึกว่า เพียงพอแล้ว คุณก็ขึ้นเวทีที่ทำให้คุณหมดความมั่นใจเลยครับ
คนที่มีความมั่นใจและคนที่กล้าแสดงออกทุก ๆ คน สิ่ง ๆ นี้มันไม่มีทางจะหายไปจากตัวง่าย ๆ อาจจะแค่ฟอร์มตกเป็นช่วง ๆ เลยรู้สึกลังเลกับตัวเอง
สิ่งใด ๆ ที่คิดว่าเป็นจุดดีและจุดแข็งของตัวเอง ไม่ต้องไปกลัวต่อสถานการณ์ที่ยากครับ สถานการณ์นั้น ๆ มันจะช่วยขัดเกลาสิ่งดี ๆ ที่คุณมีให้คมขึ้น ทรงคุณค่าขึ้น และถ้าถูกพัฒนาและใข้ในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแล้ว คุณจะภูมิใจที่มีมันครับผม
โฆษณา