24 ต.ค. 2021 เวลา 14:13 • ธุรกิจ
โดยส่วนตัว เท่าที่ผมนึกได้คือ
1) necessities คือ ต้องมีความจำเป็นในการใช้งานชัดเจนครับ
2) community คือ ผมจะหาข้อมูลดูว่ามีผู้ใช้งานท่านอื่นมากน้อยเพียงใด สินค้ารุ่นหรือ brands ที่ว่า ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยเพียงใด ซึ่งในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหลังซื้อ เรามีเพื่อนๆให้สอบถามได้บ้างหรือไม่
3) Reliability & Serviceability & Durability คือ สินค้ามีความน่าเชื่อถือคงทนและหากต้องการบริการหลังการขาย เราจะได้รับความสะดวกสบายและจ่ายในราคาที่เรายอมรับได้มากน้อยเพียงใด
4) price performance ratio คือ ความคุ้มค่า เราได้อะไรมาจากเงินที่เราจ่ายไป
โฆษณา