ถ้าเป็นเพื่อน​รัก เคยเกื้อหนุน​กันมา
ก็ต้องให้ยืม เท่าที่เราพอช่วยไหว ไม่ลำบากตนเอง แล้วทำใจไว้บ้างเวลาเพื่ิอนยังไม่มีคืน
  • 1
โฆษณา