ผมเองไม่ได้หนีจาก Facebook ครับ !!
ยังมีตัวตนชัดเจนในนั้น และได้ขยายมิตรภาพจากเพื่อนทั้งที่พบเจอประจำ ไม่เคยพบและอยู่แดนไกล
เท่าที่ใช้งานมา ผมรู้สึกว่ามีความสุขและสายใยเพิ่มขึ้น
ใน Blockdit ผมได้ใช้เหมือนห้องสมุดที่ Digested มาแล้ว หาความรู้ใหม่ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตและธุรกิจ แถมมีมุมที่แสดงความคิดเห็นได้บ้าง ครับ 😊
5 ถูกใจ
617 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...