ใช่อยู่นะ เพราะเราจะพบเจอเรื่องราวอีกมากมายจากคนรอบข้าง สภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลกับความรู้สึก
ทำให้มีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ
อารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยน
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์วนไป
ถ้าจะสังเกตุให้ดี ในแต่ละวันที่ผ่านไป มันมีทั้งสุขและทุกข์ปนกัน ขึ้นอยู่กับเรา...ว่าจะเลือกมองเห็นในส่วนไหน
  • 4
โฆษณา