25 ต.ค. 2021 เวลา 10:32 • ธุรกิจ
แนวคิดใหม่การทำงาน: ไม่อยู่กันเป็นครอบครัว ไม่ใช่ทีมนักกีฬามืออาชีพเสมอไป แต่อยู่กันแบบคนในหมู่บ้าน
2
วัฒนธรรมการทำงาน (Work Culture) คือหนึ่งในหัวใจหลักของทุกองค์กร
หลายบริษัทระดับโลกที่ยิ่งใหญ่เติบโตและประสบความสำเร็จได้ ก็ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดีทั้งนั้น และแน่นอน องค์กรแต่ละที่ก็จัดการไม่เหมือนกัน
รู้จักแนวคิดการทำงานแบบใหม่ เหมือนอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน ไม่ใช่ครอบครัว
"เราอยู่กันแบบครอบครัว"
1
โดยส่วนใหญ่แล้ว หลายๆ บริษัทชอบขายความเป็น “ครอบครัว” โดยจะบอกเสมอว่า ที่นี่เราทำงานกันเป็นครอบครัว อยู่กันด้วยไมตรีจิต เสนอภาพของความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคีพี่น้อง
3
การทำงานแบบครอบครัว แม้จะขายภาพความอบอุ่น แต่ก็แฝงมาด้วยต้นทุนทางอารมณ์ที่ยากจะรับมือ เช่น เกรงใจหากจะขอเพิ่มเงินเดือน ไม่กล้าลาออกหรือเปลี่ยนงานเพราะรู้สึกถึงบุญคุณ และความสนิทสนม ไปจนถึงการสั่งงานตามงานแบบไม่เกรงใจเวลาส่วนตัว
3
ซึ่งการทำงานแบบนี้มีลำดับชั้นทางอำนาจในความสัมพันธ์สูง
ไม่แปลกที่บริษัทยุคใหม่จำนวนไม่น้อย จึงเลือกเดินเส้นทางสายใหม่ และบอกชัดเจนว่า “เราจะไม่อยู่กันเป็นครอบครัว” อีกต่อไป
3
"เราทำงานกันเป็นทีม"
3
บริษัทรุ่นใหม่ๆ หันมาบอกว่า “เราทำงานเป็นทีม” ซึ่งทีมในที่นี้หมายถึง ทีมนักกีฬา ทีมทำงานแบบมืออาชีพ
1
ซีอีโอ Shopify บริษัทอีคอมเมิร์ซที่บอกว่า เราจะไม่ทำงานกันแบบครอบครัว เราจะทำงานกันเป็นทีม เพราะการอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง ถึงที่สุด เราเลือกเกิดไม่ได้
พูดอีกอย่างคือ ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว เราเลิกที่จะไม่เป็นครอบครัวกันไม่ได้ เพราะผูกพันกันเหนียวแน่น วิธีคิดแบบนี้ พอนำมาใช้กับโลกการทำงานจึงมีปัญหา เนื่องจากมันจะทำให้เราไม่กล้าปลดคนที่มีผลงานย่ำแย่ออกจากบริษัท ดังนั้นเราจึงต้องทำงานกันเป็นทีมมืออาชีพ
2
วัฒนธรรมการทำงานแบบเป็นทีมมืออาชีพ ต้องดู Netflix เพราะคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด
1
ถ้าไปดูในสไลด์อันโด่งดังของ Reed Hastings ซีอีโอ Netflix เขาบอกชัดมากๆ ว่า วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรของ Netflix คือ “We’re a team, not a family”
1
ทำงานกันเป็นทีมแบบ Netflix
นั่นหมายความว่า การทำงานใน Netflix จะเข้มข้นมากๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดคนเข้า จะมาทำงานด้วยกันต้องเป็นระดับหัวกะทิ หรือเบอร์ต้นๆ ของตลาดเท่านั้น ส่วนใครที่ทำงานไปแล้ว ประเมินออกมาพบว่า อยู่ในระดับกลางๆ ไม่โดดเด่น ไม่เป็น Star ไม่เฉิดฉาย ทางบริษัทก็พร้อมที่จะจ้างให้ออกจากงาน เพราะอยู่ไปก็ไม่เป็นผลดีกับการทำงานในระยะยาว
1
ข้อเสนอใหม่ ทำงานกันเหมือนอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน
อย่างไรก็ดี ตอนนี้มีข้อเสนอใหม่ในประเด็นวัฒนธรรมการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เสนอว่า การทำงานในโลกยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องอยู่กันแบบครอบครัว ไม่ต้องทำงานกันเป็นทีมกีฬามืออาชีพเสมอไป
คนทำงานในโลกยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพของความเป็นครอบครัว เพื่อจะปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานในทางที่ดี เพราะเราสามารถปฏิบัติต่อกันดีๆ ได้โดยไม่ต้องมองว่าเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
1
แล้วการทำงานแบบคนในหมู่บ้านจะแตกต่างหรือดีกว่าการทำงานเป็นทีมกีฬายังไง เพราะคนในหมู่บ้านเหมือนต่างคนต่างอยู่ แถมบางทียังทะเลาะกับบ้านตรงข้ามด้วย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
โฆษณา