25 ต.ค. 2021 เวลา 11:05 • ความคิดเห็น
คือ Zone ที่เรารู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ ในการที่จะลงมือทำอะไร หรือไม่ทำอะไร ชีวิตไม่มีความเสี่ยง ณ จุดนี้ แต่ชีวิตก็ขาดสีสัน ไม่หวือหวา เป็นชีวิตที่ไปเรื่อยๆ ไม่ร่ำรวย แต่ปลอดภัย
โฆษณา