จริงๆแล้วอยู่ที่สุขภาพ การเงิน คนใหม่
ถ้าอ่านหนังสือยีนเห็นแก่ตัว(อย่าหาทำ เดี๋ยวซวยเอา) มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีหลายคู่ เป็นข้อดีการสืบพันธุ์ ถ้ามีคู่เดียวโอกาสสูญพันธุ์มากกว่า ถ้าคู่ครองเขาเป็นอะไรไป
95 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา