คือในมุมหนึ่งของตัวเราที่มีพื้นที่ให้ปลดปล่อย สร้างสรรค์ และทบทวนความรู้สึกนึกคิดในตัวตนของเราได้อย่างเต็มที่ และในแง่ความสัมพันธ์ (กับเพื่อน พ่อแม่ ผู้ร่วมงาน) คือพื้นที่ที่ต้องเคารพในหลักเหตุผล ทัศนคติและจุดยืนการใช้ชีวิตของตัวเรา (ตราบใดที่ยังไม่ได้ละเมิด ล่วงเกิน หรือติดค้างใคร) ครับ
390 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา