เรื่องคนอื่นเป็นเรื่องผิวเผิน เรื่องของตัวเองสิจึงจะเป็นเรื่องจริง เรื่องคนอื่นไกลตัว เรื่องตัวเองใกล้ตัว
ความเจ็บปวดย่อมแตกต่างกันครับ
  • 2
โฆษณา