ใกล้ 40 ค่ะ
- ความรู้สึกเต็มจากภายในมากขึ้น
- เข้าใจความต้องการตัวเองมากขึ้น
- ปฏิเสธเป็น
- การรอคอยทำได้ง่ายขึ้น
- เรื่องที่เคยทุกข์มากกลายเป็นความทรงจำแบบที่ถ้าพลาดความรู้สึกแบบนั้นชีวิตคงจืดชืดน่าดู
- เข้าใจรูปแบบของอุปสรรคต่างๆทั้งด้านการทำงานและความสัมพันธ์มากขึ้น
- ปัญหาที่เกิดแต่ละวันเดือนปีไม่เคยน้อยลง แต่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ และขนาดของความรู้สึกด้านลบต่อปัญหาเล็กลง
- ความคิดเห็นและคำพูดของคนอื่นไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกแล้ว
- อีโก้น้อยลง
- เข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น >> และเข้าใจว่าแม้เข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องแลกความสบายใจของเราเพื่อความสุขของใครขนาดนั้น
- เข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบความรู้สึกของตัวเอง ความทุกข์ความสุขของเราไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น
ถ้าใกล้ 50 แล้วอยากให้มีคนมาถามแบบนี้อีก น่าสนใจว่าตัวเองตอนนั้นจะเข้าใจมิติของชีวิตแบบไหนเพิ่มขึ้นอีก
แล้วของคุณเป็นยังไงมั่งคะ?
  • 4
โฆษณา