เบื้องต้นต้องถามก่อนว่าสินค้าที่ว่านี้คือสินค้าประเภทไหน?
เพราะสินค้าในแต่ละประเภทก็มีหลักการในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันในทางเศรษฐศาสตร์
ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยที่คนซื้อไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของสินค้า และมีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย แน่นอนว่าสินค้าประเภทนี้อันไหนที่ราคาถูกกว่าสินค้าชนิดนั้นก็จะขายดีกว่า
และแน่นอนว่าสำหรับสินค้าประเภทนี้ผู้คนที่จะซื้อก็มักจะใช้ปัจจัยเรื่องของราคาเป็นตัวตัดสิน
สินค้าจำเป็นในการดำรงชีพ
ลองจินตนาการถึงสินค้าอย่างเช่นน้ำประปาหรือไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่อยู่ในหมวดของสาธารณูปโภคผู้คนมักจะไม่มีสิทธิ์เลือก ต่อให้ราคาสูงขนาดไหนก็จำเป็นต้องจ่าย
ดังนั้นแล้วในสินค้าประเภทนี้ราคาจึงไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจมากนัก แต่ผู้คนต้องใช้เนื่องจากมีความจำเป็น
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ในแต่ละประเทศต้องมีกฎหมายออกมาคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ผู้ผลิตกำหนดราคาที่สูงจนทำให้เกิดความเดือดร้อน
2
สินค้าเทียบด้อย หรือสินค้าที่มีราคาถูกมากและผู้คนจะนิยมบริโภคเมื่อมีรายได้ต่ำ แน่นอนว่าราคาสินค้าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้คนอีกเช่นกัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนมีรายได้สูงขึ้นเค้าจะเลิกบริโภคสินค้าเหล่านั้นทันทีแล้วหันไปบริโภคสินค้าอย่างอื่นที่มีคุณภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน
ดังนั้นแล้วส่วนที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจก็คือรายได้ของผู้บริโภคที่จำเป็นต้องเลือกสินค้าที่มีราคาถูกแม้ว่าจะมีคุณภาพด้อยกว่าก็ตาม
สินค้าหรูหรา สินค้ากลุ่มนี้จะเน้นขายเรื่องของความรู้หราและเรื่องราวของสินค้าเหล่านั้น แม้ว่าคุณสมบัติในการใช้งานจะมีความคล้ายคลึงกับสินค้าทั่วไปในตลาด แต่ด้วยภาพลักษณ์ความดูแพงของสินค้าก็ทำให้ผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสัญญะของความหรู สินค้าประเภทนี้ราคาสูงความต้องการยิ่งสูง แต่เมื่อราคาตกความต้องการจะตกตามไปด้วย
สินค้าประเภทนี้ผู้บริโภคจึงตัดสินใจจากเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือการนำเสนอของสินค้าเหล่านั้นเพื่อสนองความต้องการ หรือแสดงสถานะทางสังคม บางคนก็ซื้อเพื่อตามกระแสหรือบางคนอาจตัดสินใจซื้อเพื่อเป็นการลงทุนเก็งกำไรระยะยาว
โฆษณา