26 ต.ค. 2021 เวลา 03:33
เลือกที่จะเป็นและเรียนรู้
(เมื่อวานนี้ลงเรื่องการสู้ชีวิตคนริมถนนของ ลิซ เมอร์เรย์ วันนี้จะเล่าเรื่องคนไทยที่ทำอย่างเดียวกันบ้าง สู้ชีวิตข้างถนนริมกองขยะเช่นกัน คือศิลปินแห่งชาติ สุรพล โทณะวณิก)
นานปีหลังจากนั้น เขาบอกว่า “โลกเราเป็นโรงละครฉากหนึ่งให้มนุษย์เกิดมาแส... อ่านต่อ
โฆษณา