😂อาจผ่านรูหนอนไปเป้าหมายอื่นแทน เพราะ control ไม่ได้😂
56 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา