26 ต.ค. 2021 เวลา 10:56 • ความคิดเห็น
อย่าได้แคร์ใดๆถ้าเราไม่ได้ทำผิดศิล5 จงใช้ธรรมมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์ในใจนั้น…
โฆษณา