26 ต.ค. 2021 เวลา 16:04 • ปรัชญา
ศิษย์ถามว่า “ข้าฯ ท้อใจเหลือเกิน ข้าฯ ควรทำอย่างไรดี?”
พระอาจารย์ตอบว่า “ให้กำลังใจผู้อื่นสิ”
4
Student says “I am very discouraged. What should I do?”
Master says, ”Encourage others.”
ถ้อยคำที่ศิษย์และพระอาจารย์สนทนากันข้างต้นนี้ เป็นเรื่องราวจากการฝึกปฏิบัติของศิษย์ผู้ศึกษาหลักธรรมและวิถีปฏิบัติของเซน ซึ่งเป็นนิกายในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน ได้รับการยอมรับนับถือกันอย่างแพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออก (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี)
ถ้อยคำแห่งกำลังใจ เปรียบเสมือนคลื่นพลังเสียงสะท้อนกลับ ถ้อยคำปลอบประโลมใจนั้น ไม่เพียงแต่จะเยียวยาผู้ที่กำลังท้อแท้ สับสน หรือสิ้นหวัง แต่ถ้อยคำเหล่านั้นยังส่งคลื่นสะท้อนกลับมาเยียวยาและเติมพลังในทางบวกให้ตัวผู้พูดเองอีกด้วย
 
ขณะที่เรากำลังเติมพลังใจให้คนอื่น พลังบวกที่เราส่งออกไปจะสะท้อนกลับมาเติมพลังใจให้ตัวเราเองด้วยเช่นกัน
7
เชิญแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และติดตามข้อคิดดีๆ จากเพจ “วาทะขยับโลก” ในโพสท์ต่อไปนะคะ https://www.blockdit.com/words_of_wisdom
โฆษณา