26 ต.ค. 2021 เวลา 16:12 • ความคิดเห็น
เวลาอาจเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแต่สิ่งที่ผมใช้รักษาคือวิธีการคิด ถ้าเรามีวิธีการคิดรู้ว่าควรออกจากจุดไหนเริ่มจุดไหนทำจุดไหนเราจะใช้เวลาไม่นาน แต่ถ้าเราจะใช้เพียงแต่เวลาในการรักษาใจ บางทีมันอาจไม่ได้ผลเพราะเราก็ยังคงคิดอยู่เหมือนเดิม
บางทีเวลาที่ใช้ในการรักษาใจอาจเป็นตัวทำร้ายชีวิตเราก็เป็นได้ เช่น หลายคนอกหัก เครียดเรื่องงาน ครอบครัวมีปัญหา ไม่มีเงิน
แต่ตัวเองกลับปล่อยให้เวลารักษาและเยียวยาสภาพจิตใจ ด้วยการดื่มสุราเมาไปวันใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลื้อง โดยที่เวลาก็หมดไปโดยไม่รู้ตัว กว่าจะตั้งต้นได้ก็ใช้เวลาไปมากแล้ว
เวลาไม่อาจรักษาจิตใจเราได้เสมอ แต่ใครล่ะจะรักษาเวลานั้นไว้ให้ได้มากที่สุด
โฆษณา