27 ต.ค. 2021 เวลา 03:54 • ความคิดเห็น
มนุษย์ คือ Survival เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ฉะนั้นเราเลือกเงิน
โฆษณา