27 ต.ค. 2021 เวลา 06:02 • ความคิดเห็น
เราต้องหาคนที่เข้าใจเราและอธิบายและตั้งกลุ่มคุยกันทุกอย่างมีทางแก้ไข
โฆษณา