การที่ใช้ชีวิตด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ และให้คนรอบข้างยอมรับ เห็นในคุณค่า และตนเองพร้อมสร้างคุณค่าที่ดี (แสดงน้ำใจ แนะนำแนวทางที่ดีในการใช้ชีวิตได้) ให้กับคนอื่นได้อย่างมั่นใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นได้ครับ
ตั้งแต่ในระดับการทำงานที่ทำงานตามเป้าหมาย หรือสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ได้ และผู้ร่วมงานต่างเข้าใจ และเชื่อมั่นในผลงานรวมถึงคติการใช้ชีวิตในการทำงานของตัวเรา ไปจนถึงระดับชีวิตประจำวันใกล้ตัวเรา ที่ซึ่งคนรอบข้างต่างยอมรับในพื้นที่ของรสนิยม แนวทางการใช้ชีวิต (ตราบใดที่ไม่ไปเบียดเบียน หรือผิดค่านิยมหลักสากลในสังคมปัจจุบัน) ซึ่งตัวเราได้พยายามที่จะใช้ชีวิตให้บรรลุถึงจุดดังกล่าวได้ และที่สำคัญคือ ความสำเร็จระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยประจำวัน เรื่องงาน จนถึงเรื่องพัฒนาตนเอง ถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ที่ช่วยต่อและดันตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จนเกิดเป็นความภูมิใจสูงสุดได้ครับ
1 ถูกใจ
189 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา