27 ต.ค. 2021 เวลา 13:06 • ความคิดเห็น
ไม่น่าเรียนอะไรเยอะแยะเลย ..จะตายอยู่และไม่ได้ใช้ที่เรียนมาเลย
โฆษณา