28 ต.ค. 2021 เวลา 01:00 • ไลฟ์สไตล์
"Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are."
~Unknown
"เพื่อความเข้าใจในบุคลิกภาพกับทัศนคติของฉัน ตัวตนคือสิ่งที่ฉันเป็น ส่วนทัศนคติก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร."
~ไม่รู้ชื่อ
โฆษณา