28 ต.ค. 2021 เวลา 04:27 • การศึกษา
คำถามนี้ทำให้ผมนึกถึงหลักการสำคัญอันหนึ่งที่คุณลุงท่านหนึ่งที่มีคนตั้งฉายาให้ท่านว่า The Oracle of Omaha เคยแนะนำไว้นั่นคือ Circle of Competence
คือคุณต้องรู้จักตัวคุณเอง (self awareness) และสิ่งที่คุณรู้นั้นสำคัญต่อตัวเองและเป็นประโยชน์(value)ต่อผู้อื่นในวงกว้าง และคุณรู้ขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรที่อยู่และไม่อยู่ในวงกลมนั้น ถ้าคุณทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณรู้และสำคัญ นั่นจะเป็นการลงทุนในชีวิตที่คุ้มค่าครับ
1
โฆษณา