28 ต.ค. 2021 เวลา 04:31 • ความคิดเห็น
คล้ายการพูดปลอบใจและให้กำลัง แต่อีกความคิดหนึ่งคือเหมือนกับเราเจอสิ่งไม่ดีมาแล้วเจอคนที่เจอแบบเดียวกับเรา ก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกแบบเดียวกันหรือจะเปรียบได้เหมือนกับโค้ชกับนักฟุตบอลคนที่เป็นผู้เล่นตั้งใจเล่นฝึกฝนแล้วเมื่อเกิดบางสิ่งขึ้นบางคนยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร โค้ชเป็นคนที่คอยมองเหมือนผู้รับฟังที่พยายามรวบรวมข้อมูล
โฆษณา