28 ต.ค. 2021 เวลา 07:19 • ความคิดเห็น
ไม่ เพราะวัคซีนทุกแบรนด์ในโลก ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทดลอง ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ WHO อนุญาตให้นำมาใช้ฉุกเฉินได้ ซึ่งขัดกับหลัก first, no harm และบริษัทผู้ผลิต ไม่รับผิดชอบใดทั้งคะยะสั้นและระยะยาว มีหลายข้อมมูลที่ขัดแย้งในรายงานของ ทั้ง FDA , WHO, CDC
โฆษณา