เริ่มแรกก็คิดว่าชื่อนี้น่าจะเป็นคนอิสลามเพราะมีฮ์ แต่ปัญหาคืออ่านว่าอะไรถึงถูกต้อง
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...