มีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ
มีครอบครัวสุขสันต์ มีเงินใช้ไม่ต้องหยิบยืม
มีบ้านเป็นของตัวเอง มีรถยนต์ใช้
ลูกหลานสุขสบาย ไม่ทะเลาะกัน ไม่มีหนี้สิน
26 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา