ถ้าเป็นหวัแล้วอยากหายไว กินวิตะมินซีขนาด 1000 มก เช้าเย็น เป็นวันละ 2 เม็ด 3 วันน่าจะดีขึ้น หายแล้วกินวันละ 1 เม็ดพอฟื้นฟูร่าง
2 ถูกใจ
40 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา