ให้ยอมรับในจุดเปราะบางของตัวเองมาก ๆ ครับ
คนเข้มแข็งไม่ใช่คนแข็งกร้าวหรือเมินมองข้ามความรู้สึกตัวเอง แต่เป็นการยอมรับในเรื่องที่ sensitive เผชิญอย่างตรงไปตรงมา และสามารถโอบกอดมันได้
1
  • 2
โฆษณา