28 ต.ค. 2021 เวลา 21:20 • ความคิดเห็น
ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังฟังคนที่ไม่ได้ดีไปกว่าคุณ
แนะนำชีวิตคุณอยู่ถ้าแบบนั้นคุณจะฟังทำไม?
ในเมื่อชีวิตคนดีอยู่แล้วก็แค่เลือกที่จะไม่ฟังมันง่ายกว่านะ
โฆษณา