ตองคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนเข้มแข็งได้ทุกวันนี้
ขอแชร์นะคะ ตองเริ่มจากการสะสมประสบการณ์ในชีวิต ทุกเรื่องที่เราเจอและผ่านมาได้ นั้นแหละค่ะเป็นขุดทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น
2ถูกใจ
133รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...