เข้มแข็งในเรื่องอะไรต้องรู้ก่อนครับ​ แล้วทำการศึกษาในเรื่องนั้นแล้วปฏิบัติตาม​ แค่รู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความเข้มแข็งไม่เกิดครับ
1ถูกใจ
182รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...