29 ต.ค. 2021 เวลา 13:30 • ความคิดเห็น
ผมมีงานที่ค้างอีกมากเลย ธุรกิจใหม่ๆ ที่คิดมานาน รอกว่าจะเข้าที่ เหมือนเสียเวลาทิ้งไปเปล่าๆ 2 ปี !!
และยังมีอีก 2 ทริป ที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ 2020 ต้องพากรุ๊ปไปเที่ยวต่างประเทศครับ 😊
โฆษณา