ในเรื่องที่ไม่สำคัญมาก คือถ้าผิดหรือถูกก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย แต่เราได้ใจคน เพราะไม่ไปทำให้เค้าเสียหน้า
  • 1
โฆษณา