30 ต.ค. 2021 เวลา 03:19 • ปรัชญา
ปล่อยค่ะ ปล่อยให้เขาเป็นตัวเอง ปล่อยให้เราเป็นตัวเอง
โฆษณา