ตัวเราเอง และทำในสิ่งที่ควรทำตามหน้าที่และบทบาท บนพื้นฐานเชื่อเสมอทำดีต้องได้ดี
2ถูกใจ
49รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...