ให้เวลานั่งมองนั่งคิดว่าอะไรคือความซับซ้อน หรือเพียงเรายังเข้าใจมันไม่เพียงพอ เราทำอย่างไรได้บ้างที่จะลดความซับซ้อน การมองที่แตกต่างเลยทำให้ซํ้าซ้อน
1 ถูกใจ
25 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา