30 ต.ค. 2021 เวลา 05:44 • ปรัชญา
ให้เวลานั่งมองนั่งคิดว่าอะไรคือความซับซ้อน หรือเพียงเรายังเข้าใจมันไม่เพียงพอ เราทำอย่างไรได้บ้างที่จะลดความซับซ้อน การมองที่แตกต่างเลยทำให้ซํ้าซ้อน
โฆษณา