30 ต.ค. 2021 เวลา 07:06 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ไม่รู้จักดีกว่า ซับซ้อนไป ถถถถถถถ
โฆษณา