แสงไปถึงเมื่อถึง พอตีกรอบรอบนึงแล้วแผ่ไพศาล ไม่ก้องกังวาล หรือสืบสันดานใดๆ
โฆษณา