ทำเลยครับ..คิดก่อนว่าเราจะทำอะไร กลุ่มเป้าหมายคือคนพวกไหน และที่สำคัญอย่าเอาต้นทุนกำหนดราคาขาย ต้องเอาราคาขายเป็นตัวกำหนดต้นทุนครับถ้าสามารถ sourcing ได้....แต่สำคัญที่สุดห้ามออกจากงานประจำจนกว่าธุรกิจของคุณจะไปได้ดีและอยู่ตัวครับ..
1ถูกใจ
245รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...