30 ต.ค. 2021 เวลา 07:30 • การตลาด
ใช้ยี่ห้อ Grab ค่ะ ส่วนรถยนต์ที่เป็นชื่อตัวเองคือ Ford ค่ะ
😂รถก็เก่าคนก็แก่😇
โฆษณา