30 ต.ค. 2021 เวลา 09:30 • ไลฟ์สไตล์
ร่างกายและจิตใจคุณคือหินหรือเปล่าค่ะ ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ผิดนี้ค่ะ ที่บ้างครั้งจะอ่อนแอ น้ำหยดทุกวันหินมันยังกร่อนเลยคะ ยอมรับมันบ้างก็ได้ พักบ้างก็ได้ แล้วค่อย move on ✌️
โฆษณา