ใช้เสมอ​ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ หรือใช้เพื่อตรวจสอบคนหรือสถานการณ์
  • 1
โฆษณา