30 ต.ค. 2021 เวลา 13:23 • ธุรกิจ
ประกันเป็นเรื่องดี บริษัทประกันและแผนคุ้มครองส่วนมากแทคติกเยอะ ไม่ค่อยตรงไปตรงมา โฆษณาอย่าง ข้อเท็จจริงอีกอย่าง ส่วนตัวแทนขายประกันหาดีๆ ได้ยาก 🦋
โฆษณา