30 ต.ค. 2021 เวลา 13:51 • ไลฟ์สไตล์
ไม่เห็นต้องเข็มแข็งไปทุกเรื่องเลย อ่อนแอบ้างก็ได้ วันนี้ท้อ พรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่ได้😊
โฆษณา